လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း 01-03-2022

လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း ဝၼ်းထီႉ 01-03-2022

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #Shan #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes