(SHAN Talk) တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးယီႈၽူင်းမိူင်း ၽူႈၵုမ်းထတ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးပဵၼ်သုၼ်ႇႁူမ်ႈ

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးယီႈၽူင်းမိူင်း ၽူႈၵုမ်းထတ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးပဵၼ်သုၼ်ႇႁူမ်ႈ

Other episodes