(General Knowledge) ယွၼ်ႉသင်ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ယူႇၶရဵၼ်းၽိတ်းၵၼ်?

1.ပၢင်တိုၵ်းတီႈယူႇၶရဵၼ်းမီးၵူၼ်းတၢႆပၢၵ်ႇပၢႆယဝ်ႉ။

2.ယွၼ်ႉသင်ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ယူႇၶရဵၼ်းၽိတ်းၵၼ်?

3.ပၢင်တိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ယူႇၶရဵၼ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

#SHAN #SHANNEWS #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ယူႇၶရဵၼ်း #ရၢတ်ႉသျႃး

Other episodes