(SHAN FM) ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၢင်းယိင်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃ့

– ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၢင်းယိင်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃ့

– MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင့်ပိုတ်ႇ ႁူင်းယႃသုၼ်ႇတူဝ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

– ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ ၶႃပုတ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ႁိၼ်ႊၼရီႊ ဝႅတ်ႊထိဝ်ႊ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းၼၢႆး လႄႈ Yangon Flim School ၸတ်းပၢင်ၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes