(SHAN FM) PDF ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃ့

– PDF ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃ့

– ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ့်ၸၼ် ၼၢင်းယိင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ့် လုၵ်ႈၸုမ်း PNO တၢႆ 1 ၵေႃ့ တီႈပၢင်လွင်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – TNLA ဢမ်ႇပၼ် KIA ပၵ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes