(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼေးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵွင့် PDF ၼႆသေ တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင့်ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 2ၵေႃ့

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼေးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵွင့် PDF ၼႆသေ တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင့်ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 2ၵေႃ့

– ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပိုတ်ႇမႃးၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပိၵ်ႉ

– ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 20 ပၢႆ ယိုတ်းလႆႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်ထႅင်ႈ

– NUG ဝႃႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၸမ်တေဢွင်ႇမၢၼ်ထိုင်တီႈယဝ်ႉ

– ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း(ၵႃယၢင်း) ဢုပ်ႇလၢတ်ႈထတ်းသၢင်ဝႆ့ လွင်ႈ ဢမ်ႇတိုၵ်းသိုၵ်းသေ ဢွင်ႇပေႉၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးတိုၵ်းၶိုၵ့်တွၼ်း ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes