(SHAN FM) ပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူ့တၢႆ 60 ပၢႆ

– ပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူ့တၢႆ 60 ပၢႆ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

– ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 30 ပၢႆ

– ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 75 ပီ တီႈမိူင်း ဢႃႊရပ်ႉ (UAE) ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ၵူၼ်းၸၢႆးမိူင်းယႆ 8 ၵေႃႉ ၺွပ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 18 ပီ ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes