(SHAN FM) ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃ့ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

– ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃ့ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၸမ်မိုၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယႅမ့်

– ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတီ့ၺွပ်းလႆႈၽူႈလၵ့် 2ၵေႃ့ ဝၢႆးသူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ ထုၵ်ႇပွႆႇလွတ်ႈၶိုၼ်း

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵူတ့်ၶၢႆ ၵူၼ်းၵႂႃႇမဵတ်းပႃ တၢႆထင်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃးၶေႃႈထတ်းသၢင် ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း(ၵႃယၢင်း) ဢုပ်ႇလၢတ်ႈထတ်းသၢင်ဝႆ့ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း -ၽိူဝ်ႇ​​တေၶူႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း သမ်ႉၵုမ်ႇၶႂၢၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း…​​တေႁိုဝ်ၸၢင်ႈ သၢင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ- ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes