(SHAN FM) SHRF ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပိုတ်ႇၼႃႇသိုၵ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

– SHRF ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပိုတ်ႇၼႃႇသိုၵ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တီႈပၢင်လွင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 4ၶူပ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်တၢႆထင်တီႈ

– PNO ယိုဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇသႅင်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ

– ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၶၼ်ၶမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 2 သႅၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးတီႈ 48 သႅၼ်ပျႃးတေႃႇၵျၢပ်ႈ

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ပူႇသိင်ႇ(ၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်း)မိူင်းသၢတ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes