(SHAN FM) ၾူၼ်လူမ်းပတ့်ထွင်းတီႈမိူင်းတူၼ် ထီးၵွင်းမူးဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသၢႆလႅင်း ၵူၼ်ႇပင်းယၢတ်ႇတူၵ်း

– ၾူၼ်လူမ်းပတ့်ထွင်းတီႈမိူင်းတူၼ် ထီးၵွင်းမူးဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသၢႆလႅင်း ၵူၼ်ႇပင်းယၢတ်ႇတူၵ်း

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸမ်မိုၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယႅမ့်

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵူတ့်ၶၢႆ ၵူၼ်းၵႂႃႇမဵတ်းပႃ တၢႆထင်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပွႆႇၵူၼ်းတီႈ မိူင်းယႆထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵမ်းၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes