(Daily News) တပ့်ၽွမ့်ႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈ တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမျႃ့ဝတီႇ တင်းမူတ်းယဝ့်

1-တပ့်ၽွမ့်ႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈ တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမျႃ့ဝတီႇ တင်းမူတ်းယဝ့်

2-ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းမူႇၸေႊ သွင်ဢွင်ႈတီႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

3-သိုၵ်းၶၢင် လႄႈ တပ့်ၽွမ့်ႁူမ်ႈ ယိုတ်းလႆႈငိုၼ်း မၢၼ်ႈ 6 မိုၼ်ႇသႅၼ်လႄႈ ၶမ်းတင်းၼမ် ၼႂ်တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလွႆၸႄႈ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes