(SHAN FM) မေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးတီႉ ဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ)

– မေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးတီႉ ဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ)

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး – ယၢင်းလႅင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵိၼ်ယႅမ့်လႄႈ ယႃႈယႃ

– ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၽူႈလၵ့် 2ၵေႃ့ ဝၢႆးသူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ ထုၵ်ႇပွႆႇလွတ်ႈၶိုၼ်း

– မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းၾုၼ်ႇၵႂၼ်းၼႃသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမူၺ် ပႃႇလႅဝ်း – ၵဵင်းလၢပ်ႈ မီးၼမ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes