(Daily News) သိုၵ်းယၢင်းယိုတ်းလႆႈ တပ့်ပိဝ်ႇႁႃႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇလၢၼ်ႇၵႃ့ၶၢႆ မျႃ့ဝတီႇ – မႄႈသွတ်ႇ

1-သိုၵ်းယၢင်းယိုတ်းလႆႈ တပ့်ပိဝ်ႇႁႃႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇလၢၼ်ႇၵႃ့ၶၢႆ မျႃ့ဝတီႇ – မႄႈသွတ်ႇ

2-ၸဝ်ႈသူၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လူၺ်ႈၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လူတ်းယွမ်းႁႅင်း

3-လႅတ်ႇဝၢတ်ႇ ၵၢင်ဝၼ်းတေမိူၼ်ၵၢင်ၶိုၼ်း တီႈ မိူင်းဢမေႊရိႊၵၼ်ႊ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes