(Daily News) သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်တရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 30လမ်း ဢၢၼ်းယိုဝ်း ႁိူၼ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

1-သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်တရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 30လမ်း ဢၢၼ်းယိုဝ်း ႁိူၼ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

2-ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ

3-ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ ပိၵ့်ၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၽေးသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes