(SHAN FM) ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈမၢၼ်ႈပဵင်း ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 6 ၵေႃ့ ပႃးသင်ႇၶႃႇ ၼိုင်ႈပႃး

– ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈမၢၼ်ႈပဵင်း ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 6 ၵေႃ့ ပႃးသင်ႇၶႃႇ ၼိုင်ႈပႃး

– ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 16

– ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ

– သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 30 လမ်း မုင်ႈၼႃႈဢၢၼ်းယိုဝ်းႁိူၼ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်ၸပၼ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes