(SHAN FM) ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်းၵၢၼ်

– ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်းၵၢၼ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းၶႃႈတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ 2 ၵေႃ့

– ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵၢင်တၢင်း

– ၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ပဵၼ် 200 တီႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်။

– ၶေႃႈထတ်းသၢင် – ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း(ၵႃယၢင်း) ဢုပ်ႇလၢတ်ႈထတ်းသၢင်ဝႆ့ လွင်ႈ မိူင်းႁဝ်း ၶႄႇၶဝ်ႈၵႅဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း – ၵိုတ်းၵၢၼ်မိူင်း တၢမ်တူဝ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်မိူင်းလူဝ်ႇလုၵ်ႉမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ႁင်းၵူၺ်းဝႆးဝႆး။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes