(SHAN FM) ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼမ်

– ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼမ်

– ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမိူင်းတူၼ် ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ်

– ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ

– ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 123 ၵေႃႉတီႈဝဵင်းၵၼ်ႊၶျၼပူႊရီႊ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes