(Girl’s Power) ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼႂ်းၵႄႈၵူပ်ႉၵူႈ လႄႈ တေမီးလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼႂ်းၵႄႈၵူပ်ႉၵူႈ လႄႈ တေမီးလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ

By SWAN

#Shan #shannews #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁႅင်းၸႂ်ယိင်း #SWAN #MaritalRape

Other episodes