(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်သေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်သေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

– TNLA ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းလဵင်ႉၶဝ်

– ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ပၼ်တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

– ၵူၼ်းၵေးသီးၶၢင်း မဵၼ်ဢၢႆၵႂၼ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ၶုတ်းတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း – မၢႆတွင်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Day) ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် “ၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်း – ဢဝ်တူဝ် ႁႂ်ႈလႆႈပႃးႁူဝ်ၸႂ်” ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes