(Daily News) သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပႆႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇဢဝ် ၼၢင်းယိင်းႁဵတ်းသိုၵ်း

1-သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပႆႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇဢဝ် ၼၢင်းယိင်းႁဵတ်းသိုၵ်း

2-သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် ႁိမ်းမိူင်းပွၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

3-မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ တေၸွႆႈထႅမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်း တႃႇငိုၼ်းဢမေႊရိႊၵၼ်ႊတေႃႇလႃႇ မွၵ်ႈ 1 လၢၼ့်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes