(SHAN FM) ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ

– ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ

– PNO တဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းထုင့်ပဢူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

– ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ့်လႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈမူႇၸေႊ

– သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း လမ်းၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃ့ ပႃးၸၼ့်ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် လႄႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – ပေႃးႁဝ်းပွႆႇၼွၼ်းႁူၼ်း ၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းၽၢတ်ႇယၢၼ် ပၢၼ်ၸၢတ်ႈတႆးတေသုတ်းသဵင်ႈႁၢႆ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes