(SHAN FM) ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် သီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး

– ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် သီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး

– ၸုမ်သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင်လႄႈ ၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ

– ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

– ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 17 ပၢင် ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes