(SHAN FM) ပၢင်တိုၵ်း ယိုတ်းသၶၢၼ်းတိတ့်ၵူင်း ၼမ့်ၶမ်း TNLA လူ့တၢႆ မွၵ်ႈ 50 မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 150

– ပၢင်တိုၵ်း ယိုတ်းသၶၢၼ်းတိတ့်ၵူင်း ၼမ့်ၶမ်း TNLA လူ့တၢႆ မွၵ်ႈ 50 မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 150

– ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း

– ပၢင်တိုၵ်းယိုတ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူ့ၵွႆ 1000 ပၢႆ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes