(Daily News) ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ TNLA ၶဝ်ႈယိုတ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး

1-ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ TNLA ၶဝ်ႈယိုတ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး

2-သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇငိုၼ်းၸူးတၢင်းႁိူၼ်းထႅင်ႈ

3-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes