(SHAN FM) မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇထဝ်ႈၸၢႆး လူႉတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

– မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇထဝ်ႈၸၢႆး လူႉတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

– လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမၢဝ်ႇဢီႊရၼ်ႊ လၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၶူဝ်းၶွင်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ ၵိုင်ႇၵႃႈၶၼ် 25 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတေႃႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

– MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းတီႈၵဝ်ႈၵၢင့် တူဝ်ၽူႈၵွၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes