(SHAN FM) မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်း တီႈၵူတ့်ၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃ့ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်း တီႈၵူတ့်ၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃ့ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– သဵင်ၵွင်ႈၶိုၼ်းတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ

– TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈတပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 2 တီႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႈယူႇၵေႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ် တႅင်- ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵႃႈလႆႈႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းသူၼ်ဢွၵ်ႇၶၢႆ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes