(SHAN FM) တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ

– တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယပၶ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ယွင်ႁူၺ်ႈ ဢွင်ႇပၢၼ်း ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်မႃး

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တေၺွပ်းႁၢပ်ႇၶျေႃး ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes