(Daily News) မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

1- မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

2- သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

3-ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မိူင်းယၢင်းလႅင် ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉမၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 9 တီႈ

4- ၽႅၼ်လိၼ်ဝႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သၼ်ႇယွၼ်ႈထိုင် မိူင်းထႆး

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes