(Daily News) တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ

1- တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ

2-သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽႂ်ဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တေၺွပ်းႁၢပ်ႇၶျေႃး

3-သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽူႈမီးၸၼ့်ၾၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် တူင့်ၼိုင်

4-ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes