(Daily News) မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ့်မႄး တၢႆထင်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ

1-မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ့်မႄး တၢႆထင်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ

2-သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇၵမ့်ၼႂ်းသိုၵ်း

3- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ့်ၵွင် ၵွင်ၼိုင်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်း120 ပၢႆ ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA

4- မိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူတ်းယွၼ်ႇပၼ် ၵႃႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈ ၵဵၵ့်/လၢၼ်ႇ တႃႈလေႃ့

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes