(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

– မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ့်မႄး တၢႆထင်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇၵမ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 40 ပၢႆ ပၢႆႈတပ့် ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ သူင်ႇမႃးၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်သေၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – ပၢင်တိုၵ်းတီႈၵျွၵ့်မႄး တုမ့်ယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႁူဝ်ႁဵင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ် ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes