(Daily News) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ့်ၶူဝ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ့်ၶူဝ်းသိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

1-သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ့်ၶူဝ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ့်ၶူဝ်းသိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

2-ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 11.11 ပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင် လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးထိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

3-ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်း ပတ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes