(SHAN FM) SSPP ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶဝ်ႈသၢၼ် 160 ထူင်

– SSPP ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶဝ်ႈသၢၼ် 160 ထူင်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ့်တၢင်းၸၢၼ်းႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆး ၽွင်းတိုၵ့်ပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းၸႂ့်

– ၸုမ်းဢူၺ်းလီ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတီႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၵျွၵ့်မႄး – ၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လူ့တၢႆ 3 ၵေႃ့ ပႃးဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes