(SHAN FM) ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ – လၢဝ်ႇၵၢႆး ဢမ်ႇယွမ်း 20

– ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ – လၢဝ်ႇၵၢႆး ဢမ်ႇယွမ်း 20

– ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မႃးထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

– ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

– ပၢင်တိုၵ်း တီႈပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆ 2 ၵေႃႉဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်သေၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း(ၵႃယၢင်း) ဢုပ်ႇလၢတ်ႈထတ်းသၢင်ႈဝႆ့ လွင်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၽဵဝ်ႈဢွၼ်ႊလၢႆႊၵဵမ်း ႁိုဝ် လုပ်ႈၶူၼ်ၶႄႇ ႁၵ်းငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes