(Interview) ပၢင်တိုၵ်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းတၢႆ3ႁဵင်ပၢႆယဝ့်

1.ပၢင်တိုၵ်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းတၢႆ3ႁဵင်ပၢႆယဝ့်။

2.တွင်ႈထၢမ်လၢဝ်ၼုမ်ႇႁွမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽဝပၢႆးမွၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸၢတ်ႈပၢၼ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes