(SHAN FM) ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသႅၼ်ဝီ တုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်း သိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသႅၼ်ဝီ တုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်း သိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉတီႈယွင်ႁူၺ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

– ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း တီႈထုင်ႉပူင်း ပီၼႆႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

– ဢိတ်ႊၸရေး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ ၵုမ်းလႆႈၶိုၼ်း လႅၼ်လိၼ် ၵႃႊသႃႊ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်း ၸုမ်းႁႃႊမတ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၵိူတ်ႇပႃးၶိူင်ႈဢႅင်ႇၵႃႇ ၸၢႆးယိင်းလေႃးၵၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်မီးၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes