(SHAN FM) သိူဝ်ၶူပ်း ၵူၼ်းတၢင့်ယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– သိူဝ်ၶူပ်း ၵူၼ်းတၢင့်ယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– ၾႆးမႆႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵုင်းႁေႃ ၼွင်ၵေႃႈလူင် သီႇပေႃ့ လူ့သုမ်းယႂ်ႇၼမ်

– ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းပၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈ သီႇသႅင်ႇ ပၢင်လွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇပႃး ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ် ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ#SHANNews #shanradio

Other episodes