(General Knowledge) ယွၼ့်သင်ၵျႃႇပၢၼ်ႇၵတ့်ၶႅၼ်ႇလႄႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ⁠?

1.ၵျႃႇပၢၼ်ႇတေဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈၵိုတ်းၼိူဝ်လိူၼ်။

#ယွၼ့်သင်ၵျႃႇပၢၼ်ႇၵတ့်ၶႅၼ်ႇလႄႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ?

9 ပၢႆးဝူၼ့်လႄႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၼ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio #ၵျႃႇပၢၼ်ႇ

Other episodes