(SHAN FM) ၼၢင်းယိင်းမွၵ်ႇမႆႇ 3 ၵေႃ့ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင်ပၼ်ႁႃ သိုၵ်း PNLO တင်း RCSS

– ၼၢင်းယိင်းမွၵ်ႇမႆႇ 3 ၵေႃ့ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင်ပၼ်ႁႃ သိုၵ်း PNLO တင်း RCSS

– မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

– လုင်းလၢၼ် 2 ၵေႃ့ တီႈၼမ့်ၽၵ်းၵႃ ထုၵ်ႇယိုဝ်း ၵေႃ့ပဵၼ်လုင်း တၢႆထင်တီႈ

– ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လင်ႁိူၼ်းလႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လူ့ၵွႆၸွမ်း တၢင်းၼမ် ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ် ။

လိူဝ်သေၼၼ့် တေလႆႈထွမ်ႇငိၼ်းပႃး လွင်ႈ – မႄႈၶူး ၼၢင်းတၢၼ်းထေး ဢမ်ႇၼၼ် ၼၢင်းႁၢၼ် ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio

Other episodes