(SHAN FM) ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢထမ်ႇမ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

– ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢထမ်ႇမ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

– ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇထုပ့်ပေႃ့မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လူ့တၢႆ

– ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃ့ ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တီႈထုင့်လိၼ်ဝႃ့ ထူၼ်ႈတဵမ် 34 ပီ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3000 ပၢႆ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပႃးၵေႃ့လဵဝ် ဢိၵ်ႇပႃး ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ် ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio

Other episodes