(SHAN FM) မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်တၢင်း ၼမ့်ၽၵ်းၵႃ – ၵူတ့်ၶၢႆ လၼ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈယူႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး

တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၼမ်းၸတ်းၸိူင်းပူၵ်းတိုၼ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes