(General Knowledge) 6 ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မၢဝ်ႇလူင်- သၢဝ်လူင်

1.6 ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မၢဝ်ႇလူင်- သၢဝ်လူင်။

2.သဵင်ၵွင်ယွၼ်ႈ ႁဝ်းၶွၼ်ႈၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈလင်ႁဝ်းၽူင်ႉယၢႆႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူ့ #မၢဝ်ႇလူင်သၢဝ်လူင်

Other episodes