(SHAN FM) မၢၵ်ႈၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်

SHAN FM Radio (11.10.2022)

– မၢၵ်ႈၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။

– ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇသႂ်ႇတၢင်းၵႃး ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅမ် – မိူင်းပွၼ်

– ၶၼ်ၵုၼ်ႇပႆႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈသေတႃႉ ယႃႈယႃပႂ်ႉႁိူၼ်း ၶၼ်သုင် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ

– ဝၢႆးၼၼ်ႉတေလႆႈသိုပ်ႇငိၼ်းထွမ်ႇလွင်ႈ -RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes