(SHAN FM) ပၢင်တိုၵ်းတီႈ ၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃ့ၼႆ PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့

– ပၢင်တိုၵ်းတီႈ ၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃ့ၼႆ PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့

– ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေးသီး ထုၵ့်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽၼ်းၶေႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

– မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵႄႈ ၼမ်ႉၸၢင် ၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

– မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁဵတ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ (Facebook) ပွမ်သေ လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes