(SHAN FM) ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 800 ပၢႆ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵိၼ်ယမ့်လႄႈ ယႃႈယႃ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 800 ပၢႆ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵိၼ်ယမ့်လႄႈ ယႃႈယႃ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်း လုၵ်ႈၸုမ်း PDF 2ၵေႃ့လႄႈ ၼၢင်းယိင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ 2ၵေႃ့

– ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉ၊ လၵ်ႉၵိၼ်ပႃး ၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

– ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ မုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈၼၢႆးၶၢဝ် ဢၼ်ပႃးသၢႆလပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 38 ၵေႃ့

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes