(SHAN FM) ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈယူႇလီမႃးယဝ်ႉ

– ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈယူႇလီမႃးယဝ်ႉ

– ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် တီႈမိူင်းပၢႆးလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ လုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾႆးၾႃ့ EPC ဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ

– ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ

– ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းလွင်းသုမ်း ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ရူတ်ႉၵႃး ၊ ၾူၼ်း ၵႂႃႇၵမ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်း။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes