(SHAN FM) ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵုင်းထဵပ်ႈ

– ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵုင်းထဵပ်ႈ ။

– ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း 2ၵေႃ့တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ ။

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႆႉ 5 ၵေႃ့ ။

– ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် Non – CDM တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းလိူၼ်ႁိုင် 8 လိူၼ်ယဝ့် ။

– ၵုမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၼၢႆးၼႃႈ(ပွႆးၸႃး)ၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼၼ့် မီးဝႆ့ 116 ဢၼ်ၼႆ Justice for Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆ့ ။

– သိုၵ်းရသျႃးလေႃႇတိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ႁိမ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼိဝ်းၶရီႊယိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆ 13 ၵေႃ့ ။

– ၽၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း သိုပ်ႇပၼ်ၶႂၢင့်လႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵျွၵ်းမႄး သိုပ်ႇမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes