(SHAN FM) ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လူင်းၵုမ်းၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းၵၼ်တင်း SSPP

– ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လူင်းၵုမ်းၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းၵၼ်တင်း SSPP ။

– ဢွၼ်ႇယိင်း2ၵေႃ့ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ့် ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ။

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ 3 ၵေႃ့ ။

– တပ့်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တီႇမေႃးသူဝ်ႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3ၵေႃ့ ။

– ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ် သိုင်း တီႈႁိူၼ်းပေႃႈ ၵူဝ်ႇၽဵဝ်းၸေႇယႃႇတေႃႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ။

– ၶၼ်ၶမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈ 23သႅၼ် ။

– တီႈမိူင်းထႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၶႅၼ်မေးသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း မေးယဝ့် ယိုဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတၢႆၸွမ်း ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes