(SHAN FM) သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပႂ့်ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – ၼမ့်ၶမ်း

1. သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပႂ့်ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – ၼမ့်ၶမ်း ။

2. လွင်ႈၵႅတ်ႉသ်ႁုင်တူမ်ႈသိုဝ်ႉယၢပ်ႇၼႆႉ ၸၢင်ႈလၢမ်းမႃးထိုင်တၢင်ႇဝဵင်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးယူႇၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵႅတ်ႉသ် လၢတ်ႈ။

3. သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းသိၼ်တြႃးလပ်ႉလပ်ႉ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉ။

4. ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes