(SHAN FM) ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵႂႃႇပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူႈႁူင်းႁဵၼ်း

1. ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵႂႃႇပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူႈႁူင်းႁဵၼ်း။

2. မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ တပ့်မၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ပဵၼ်ပႃးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

3. မိူဝ်ႈဝႃး PDF ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၾၢႆၶုၼ် တၢႆ5ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။

4. ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သွင်ၸုမ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလီ။

5. သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် Kaung For You သေ တီႉဢဝ်မေႃသွၼ်ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။

6. ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်သေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းရသျႃး။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes